Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de YOURAGENT website op https://www.youragent.nl. YOURAGENT biedt u toegang tot deze website om u te helpen in elke fase van het wervingsproces. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze van invloed zijn op uw rechten en aansprakelijkheden volgens de wet. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk deze website niet te gebruiken. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een aanvulling op en geen vervanging van onze Algemene Voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden laatst bijgewerkt: Augustus 2022

Uw gebruik van deze site. 

U zult de site niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

  • Gedrag aanmoedigen dat onwettig zou zijn
  • Om onnauwkeurige, onvolledige of valse informatie te plaatsen of te verzenden, inclusief biografische informatie over uzelf en/of informatie over uw vermogen om in Nederland of elders te werken
  • Om materiaal te plaatsen of te verzenden dat een virus of andere uitschakelapparatuur bevat die de werking van de site verstoort, of die informatie wijzigt of verwijdert waarvoor u niet bevoegd bent om deze te wijzigen of te verwijderen; of die de site overbelast door deze te spammen of te overspoelen
  • Om lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal te plaatsen of te verzenden
  • U zult geen enkel apparaat, routine of software gebruiken om de werking van de site te laten crashen, vertragen of anderszins te beschadigen.
  • Om actie te ondernemen die de reputatie van YOURAGENT aantast of die anderen belastert, misbruikt, lastigvalt of bedreigt.

U bent verantwoordelijk voor onze verliezen en kosten als gevolg van uw schending van deze clausule.

U heeft toegang tot de meeste delen van de YOURAGENT-site zonder uw gegevens te registreren.

Door informatie in te dienen via de YOURAGENT-site, gaat u ermee akkoord en erkent u dat hoewel we contact met u kunnen opnemen in reactie op de informatie die u verstrekt, we niet verplicht zijn om u een bepaald product of bepaalde diensten te leveren.

Wanneer u zich registreert op deze site of inlogt, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van het wachtwoord, dat te allen tijde vertrouwelijk moet worden behandeld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van een wachtwoord.

We kunnen naar eigen goeddunken u de toegang tot deze site (die een van de diensten of informatie kan bevatten die via deze site beschikbaar zijn) of een deel ervan op elk moment zonder uitleg weigeren.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, valt alle informatie op deze site onder het copyright van YOURAGENT. U mag de pagina’s van de Site niet downloaden, kopiëren of afdrukken, behalve voor uw eigen persoonlijk gebruik, en op voorwaarde dat u alle copyright- en eigendomsvermeldingen intact laat. Kopiëren of verspreiden voor zakelijk of commercieel gebruik is niet toegestaan. Framing, oogsten, “scraping” of andere manipulatie van de inhoud van de site is niet toegestaan. U zult niet proberen om de software, codering of informatie op de site te ontcijferen, demonteren, reverse-engineeren of wijzigen; noch zult u materiaal op de site plaatsen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

Wijzigingen of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze site

Er wordt alles aan gedaan om de site soepel en foutloos te laten werken. YOURAGENT neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site om redenen van onderhoud / verbetering of vanwege technische problemen buiten onze controle. We kunnen elk aspect van de site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van de functies, databases of inhoud van de site. YOURAGENT kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de site te plaatsen. U wordt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden wanneer u deze site de volgende keer gebruikt na een wijziging.

Vrijwaring

De informatie op deze site wordt te goeder trouw gegeven en YOURAGENT doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig is. YOURAGENT geeft echter geen verklaring of garantie met betrekking tot dergelijke informatie en alle dergelijke verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, zijn uitgesloten. YOURAGENT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die kan ontstaan ​​door het vertrouwen op of het gebruik van informatie op deze site.

U stemt ermee in ons volledig schadeloos te stellen en ons volledig te vrijwaren van alle kosten, uitgaven, claims, verliezen, aansprakelijkheden of procedures die voortvloeien uit gebruik of misbruik door u van deze site.

We garanderen niet dat een werkgever of klant om de informatie van een kandidaat zal vragen, of een kandidaat zal interviewen of in dienst zal nemen, of dat er kandidaten beschikbaar zullen zijn of zullen voldoen aan de behoeften van een werkgever of klant. We geven geen verklaring of garantie met betrekking tot de definitieve voorwaarden en duur van een afspraak die via deze site is verkregen. Hoewel we alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat dit het geval is, kunnen we niet garanderen dat een werkgever of klant de informatie of gegevens van kandidaten die aan hen worden verstrekt, vertrouwelijk zal houden.

Uw gebruik van de site en downloads ervan, en de werking van deze algemene voorwaarden, worden beheerst door de wetten van Nederland.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via 06 10 24 76 94.